תנאי שימוש

אנו מודים לכם על בחירתכם במוצר ובאתר של חברת מד מס פתרונות מיסוי בע"מ.

קריאת תנאי השימוש

השימוש באתר כפוף לאמור בתנאי השימוש שלהלן, והשימוש באתר מעיד על הסכמה לתנאי שימוש אלה. תנאי השימוש נערכו בלשון זכר, אך הם מיועדים לנשים ולגברים כאחד. זכות הגישה וזכות השימוש באתר

1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
2. הגולש מתחייב להימנע מהעלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל, ובכלל זה העלאה או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן או סוד מסחרי, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיות האחר.
3. הגולש מתחייב להימנע מביצוע כל פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, תכני האתר אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית עפ"י חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007 לבעל זכות היוצרים,שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
4. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה
5. חברת מד מס פתרונות מיסוי בע"מ רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
6. חברת מד מס פתרונות מיסוי בע"מ רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
7. הרישום באתר הוא לשימוש הבלעדי של המנוי אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש למנוי אחר כלשהו. חובה לדייק לחלוטין בכל הפרטים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
br />8. האתר פותח ומופעל ע"י חברת מד מס פתרונות מיסוי בע"מ וניתן לבצע דרכו תשלום אינטרנטי עבור השירותים הניתנים בו, לבצע העברות כספיות אל החברה בצורה מאובטחת, מבלי לחשוף את הפרטים המלאים של כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר של המשלם לצד המקבל (למעט 4 ספרות אחרונות של כ.א).
9. האתר ומפעליו אוספים מידע ו/או פרטים של המשתמש המשודרים על ידי המשתמש בעת שימוש בשירותים בהם ובתכני האתר. מידע זה משמש את האתר למטרות סטטיסטיקה, טיפול בשאלות המופנות לאתר ו/או למטרות דיוור. אנו מתחייבים לאגור את המידע שנמסר בצורה מאובטחת ומוצפנת ולא לגלות או להעביר מידע זה לגורם שלישי, למעט כאמור לעיל.
10. האתר אינו פעיל בשבתות ובחגי ישראל, ואת הדוחות מהמידע הנצבר, יהיה ניתן להוריד עד כשעה לפני כניסת השבת/החג והחל משעה לאחר יציאת השבת/החג.
11. משתמש שנרשם יוכל להוריד דוחות במשך החודש הראשון להצטרפותו בחינם, כאשר בתום החודש המשתמש לא יוכל להוריד דוחות לפרק הזמן העולה על חודש עד לתשלום עבור השימוש באתר.
12. התשלום יתבצע בכרטיס אשראי באמצעות אתר מאובטח.
13. התשלום הינו חודשי עבור השימוש באתר. התשלום יתחדש אוטומטית מדי חודש עד הפסקת המשך התשלום ע"י המשלם.
14. דוח הנסיעות המופק מהאתר יעמוד בתנאי הסף, כפי שהוגדרו ע"י בית המשפט לצורך הכרה בזקיפת השווי בהתאם ליחס הנסיעות העסקיות ברכב, אולם אין חברת מד מס פתרונות מיסוי מתקדמים בע"מ מתחייבת שמס הכנסה יכיר בדוח שיופק, וקיימת אפשרות שהמשתמש יתמודד מול התנגדות של מס הכנסה לגבי היקף הנסיעות העסקיות או לגבי עצם השימוש בדוח ובהתאם לפסקי הדין שיצאו.
15. בכל מקרה על מנת שהדוח יעבור את תנאי הסף שנקבעו בפסיקה, על החברה לקיים בקרה על רישום נסיעות המשתמש למלא את מטרת כל נסיעה ולחתום על נכונות הדוח. זכויות יוצרים
16. האתר והמידע המפורט בו, לרבות עיצוב האתר, הינם בבעלות חברת מד מס פתרונות מיסוי בע"מ והם מוגנים באמצעות חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וכל דין רלבנטי אחר.
17. למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן באתר ולא לשימוש מסחרי והכל בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין.
18. אין לשכפל, לצלם, להעתיק, למסור או להעביר לצד ג', או לתרגם לשפה אחרת, כולל שפת מחשב כל מרכיב מהמרכיבים המנויים לעיל, שלא על פי תנאי רשיון זה, בלי לקבל הרשאה מראש ובכתב מ חברת מד מס פתרונות מיסוי בע"מ. קישורים
19. העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים: א. פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן. ב. חלק מהקישורים המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי חברת מד מס פתרונות מיסוי בע"מ לא בחנה אתרים אלו ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם ו/או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש ו/או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.
20. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
21. חברת מד מס פתרונות מיסוי בע"מ אינה אחראית לתוכן מודעות ו/או "באנרים" ו/או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
22. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. הגבלת אחריות
23. חברת מד מס פתרונות מיסוי מתקדמים בע"מ משתמשת בטכנולוגיות לווייניות מתקדמות ואין באפשרותה להבטיח רציפות ונכונות נתונים במאת האחוזים אלא בתלות ביכולות של האמצעים הטכנולוגיים בהם היא משתמשת, ועל כן לא תהיה עילה לתביעה כנגד החברה במידה ונתונים לא יופיעו בדוח עקב מגבלות טכנולוגיות מכל סוג שהוא.
24. חברת מד מס פתרונות מיסוי מתקדמים בע"מ אינה אחראית בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן (כולל צד ג') ו/או הוצאה, ישיר או עקיף, הנובע משימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בכל מידע אחר שבו. בנוסף חברת מד מס פתרונות מיסוי מתקדמים בע"מ לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט
25. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין חברת מד מס פתרונות מיסוי בע"מ מתחייבת לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית החברה להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות והחברה איננה אחראית בצורה כלשהי לנזק שנגרם כתוצאה מאי יכולת להשתמש באתר מכל סיבה שהיא.
26. חברת מד מס פתרונות מיסוי מתקדמים בע"מ לא תישא בכל אחריות להתאמת המידע המופיע באתר לצורכי המשתמש, ואינה מתחייבת כי האתר ו/או המידע הכלול בו ו/או השימוש בו עונים או יענו על צורך כלשהו של המשתמש.
27. הגולש מתחייב לשפות את חברת מד מס פתרונות מיסוי מתקדמים בע"מ בגין כל נזק שיתבע על ידי כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.
28. בכל מקרה שהוא מוגבלת אחריותה של חברת מד מס פתרונות מיסוי מתקדמים בע"מ בגין שימוש באתר, לסכום אשר שילם המשתמש בפועל עבור שירותי האתר, מובהר כי גם הודעה לחברה כי קיימת אפשרות לגרימת נזק מכל סוג שהוא לא תרחיב את אחריות החברה מעבר להשבה של הסכום ששולם בפועל עבור המוצר. ברירת דין וסמכות שיפוט
29. הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
30. יש לקרוא גם את חוות הדעת המשפטית


הורדת התקנון מהאתר