הוראות הפעלה

כניסה לרכב

לחיצה על אייקון מד מס בסלולרי להעלאת אפליקציית מד מס

אפליקציית מד מס עולה

לחיצה על המשולש הירוק מפעילה את האפליקציה

האפליקציה פועלת ומנטרת את נתוני הנסיעה באמצעות GPS מובנה

לאחר ההפעלה, המשולש הירוק הופך לריבוע אדום

לחיצה על הריבוע האדום מסיימת את הנסיעה ושולחת את נתוני הנסיעה אל השרת. משם ניתן להפיק דוחות מגוונים