חוות דעת

תקציר חוות דעת משפטית
תוספת לחוו"ד עו"ד - נסיעות מהבית ללקוח או לעסק