כיצד זה עובד – חסכון המס

עובד המקבל רכב ממעבידו מחויב לשלם מס על ההטבה הגלומה במתן הרכב שהיא שווי השימוש הפרטי באותו הרכב. מאחר והשימוש ברכב הינו מעורב, חלקו פרטי וחלקו עסקי ובהעדר מידע ספציפי לגבי היחס בין שני השימושים , נקבעו בתקנות מס הכנסה תקנות שרירותיות לגבי שווי השימוש הפרטי ברכב לפי סוג הרכב, כאשר על שווי השימוש הפרטי הנ"ל מחויב העובד במס הכנסה וביטוח לאומי כמו שכר רגיל ומצד שני אינו מקבל הטבות בגינו כגון פדיון חופשה ופיצויים.

לגבי רכב משנת ייצור 2009 ומטה נקבעו 7 מדרגות של שווי שימוש לפי קבוצת המחיר (מחשבון מס) ואילו לגבי רכבים משנת ייצור מאוחרת יותר נקבע שווי שימוש שונה לכל רכב לפי התוצר והדגם כאשר ככלל השווי הינו 2.48% ממחיר הרכב המופיע במחירון של משרד התחבורה.

שימוש נכון במערכת מד מס מאפשר לקבל דוחות מפורטים לגבי היחס המדויק בין הנסיעות הפרטיות לעסקיות וכך לשלם מס אמת על שווי השימוש הפרטי האמיתי שבדרך כלל הינו נמוך משמעותית מהמס החל על השווי לפי תקנות מס הכנסה.

להלן מספר דוגמאות :

הדוגמאות מתייחסות לעובד שמשכורתו בין 14,000 ל 20,000 והמס השולי שלו 31%. כאשר יחס הנסיעות הפרטיות הינו 50% מסך הנסיעות. עלות משוקללת של ביטוח לאומי כ 16.5%

רכב משנת ייצור 2009 בקבוצת שווי 3.

לפי תקנות מס הכנסה

- שווי שימוש 3,740 המס הינו 1,159 וביטוח לאומי 617 ובסך הכל 1,776ש"ח.

לפי תחשיב מדמס

– (בהנחה שעלויות הרכב החדשיות הינן 3,600 ₪) שווי שימוש 1,800 המס הינו 558 וביטוח לאומי 297 ובסך הכל 855 ₪.

החסכון החדשי - 921 ש"ח


רכב משנת ייצור 2009 בקבוצת שווי 7.

לפי תקנות מס הכנסה

- שווי שימוש 10,350 המס הינו 3,209 וביטוח לאומי 1,708 ובסך הכל 4,917 ש"ח.

לפי תחשיב מדמס

– (בהנחה שעלויות הרכב החדשיות הינן 7,000 ₪) שווי שימוש 3,500 המס הינו 1,085 וביטוח לאומי 578 ובסך הכל 1,663 ₪.

החסכון החדשי - 3,254 ₪


רכב טויוטה קורולה משנת ייצור 2012.

לפי תקנות מס הכנסה

- שווי שימוש 3,040 המס הינו 942 וביטוח לאומי 502 ובסך הכל 1,444 ש"ח.

לפי תחשיב מדמס

– (בהנחה שעלויות הרכב החדשיות הינן 3,300 ₪) שווי שימוש 1,650 המס הינו 512 וביטוח לאומי 272 ובסך הכל 784 ₪.

החסכון החדשי - 660 ₪


רכב מיצובישי פג'רו משנת ייצור 2012

לפי תקנות מס הכנסה

- שווי שימוש 7,850 המס הינו 2,434 וביטוח לאומי 1,295 ובסך הכל 3,729 ש"ח.

לפי תחשיב מדמס

– (בהנחה שעלויות הרכב החדשיות הינן 7,000 ₪) שווי שימוש 3,500 המס הינו 1,085 וביטוח לאומי 578 ובסך הכל 1,663 ₪.

החסכון החדשי - 2,066 ₪